14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce

Ngày đăng: 28/07/2017 Chia sẽ bởi: Quang Đạt Chuyên mục: DEV,PHP,Woocommerce,Wordpress Lượt xem: 18829 lượt
14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce
5 (100%) 50 votes

14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce

Chào các bạn, Hôm nay Quang Đạt IT sẽ chia sẻ cho các bạn 1 số bí kiếp code Woocommerce  cực hay và hữu dụng nhé.

Bắt đầu thôi nào!

Trước khi vào đoạn code thứ nhất trong 14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce thì mình nhắc lại. Trước đây Đạt có giới thiệu các bạn sử dụng tham số WP_Query để get sản phẩm, post, v..v. Thì bây giờ, bài viết này sẽ làm bạn hiểu rõ hơn nhé. Mình tổng hợp các thủ thuật vào 1 bài viết để các bạn dễ tìm.

1 . Code lấy 10 sản phẩm liên quan trong woocommerce

Các bạn tiến hành thêm đoạn code này vào file single-product.php nhé.

2. Code hiển thị 10 sản phẩm mới nhất.

Lưu ý : Khi bạn muốn hiển thị nhiều hơn hay ít hơn 10 sản phẩm thì bạn chỉ cần thay đổi  posts_per_page’ =>10 thành số khác theo yêu cầu của bạn nhé. Đạt giải thích tý xíu đoạn mã trên nhé.

3. Code hiển thị 10 sản phẩm theo danh mục sản phẩm woocommerce

‘product_cat’ => ‘dien-thoai’ : Là slug của danh mục cần get.

Để lấy slug của danh mục các bạn tiến hành vào sản phẩm – chuyên mục.

4. Code hiển thị 10 sản phẩm nổi bật của woocommerce.

5. Code hiển thị 10 sản phẩm giảm giá của woocommerce.

6. Code hiển thị 10 sản phẩm xếp hạng đánh giá từ cao đến thấp

8. Code hiển thị danh mục sản phẩm của woocomerce .

9. Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiện thị số lượng sản phầm đang có trong giỏ hàng woocommerce .

Lưu ý: <?php the_id(); ?> là ID của sản phẩm cần thêm vào giỏ.

10. Code tạo form tìm kiếm sản phẩm

Tạo form tìm kiếm từ khóa sản phẩm woocommerce đơn giản.

Còn đối với cách Tìm kiếm sản phẩn với từ khóa và danh mục sản phẩm

11. Code lấy tất cả hình ảnh gallery của sản phẩm woocommerce

12. Code lấy phần trăm giảm giá của sản phẩm .

13. Code lấy nội dung mô tả ngắn, category, từ khóa của sản phẩm woocommerce .

14. Code chèn share và like facebook, google cho chi tiết sản phẩm woocommerce .

Các bạn chèn vào file functions.php nhé

Vậy là mình đã chia sẻ xong 14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce . Chúc các bạn thành công nhé.

# 14 đoạn code hay hỗ trợ code Woocommerce

loading...

Bài viết liên quan