Chia sẻ tài liệu học tập IT

Ngày đăng: 29/08/2017 Chia sẽ bởi: Quang Đạt Chuyên mục: DEV Lượt xem: 2361 lượt
Chia sẻ tài liệu học tập IT
Đánh giá bài viết

Chia sẻ tài liệu học tập IT

0 .Học HTML5-CSS3, BOOTSTRAP 4 và học cắt Web từ file thiết kế
https://drive.google.com/…/fol…/0B8_dbB9DCrS3dVViV2JwSkJFa2M
1. [Khoá học] Techmaster PHP7 -Lập trình PHP căn bản qua ví dụ thực tiễn :
https://drive.google.com/…/fol…/0Bza5ru_fDdPfUS1Gd2RUQ242cG8
2. [Source code] Tuyển tập source game Unity 2D, 3D phục vụ nghiên cứu , tham khảo (asset đầy đủ, đã check)
https://drive.google.com/…/fol…/0B6UqbP7Q2QG7b0JBVFFuMmtETk0
3.Full tài liệu, slide bài giảng của Trung tâm đào tạo quản trị và an ninh mạng Athena
https://drive.google.com/…/fol…/0B95CllAMWDNmcGJXZFZYdVlmV1k
4. Tài liệu tổng hợp Aptech Education ( Aptech Đà Nẵng) https://drive.google.com/…/0B-wBd3to9uEffmpWU1I0a0ZSSEVLbHB…
5. [Source code] Đồ án lập trình ứng dụng với C#
https://drive.google.com/…/0B1eg8-rQOq8iSVVfQjVaMEpHaGs/view
6. Lập trình web hướng đối tượng OOP với PHP& MySQL
https://drive.google.com/…/fo…/0B-bnqi70dcWOd19TTGwtVXp6S2M…
7. lập trình hướng đối tượng trong c++
https://drive.google.com/…/fo…/0B-bnqi70dcWObEVqRGVFeVdwQzg…
8, .Bitcoin 101 – Hành trình triệu đô với Crypto Currency
https://drive.google.com/…/fol…/0B8_dbB9DCrS3UXlmdTBkeTJQT2c
9. .Học illustractor,photoshop và animate cc 2017 thông qua bài tập thực tế
https://drive.google.com/…/fo…/0BwWCJCxUGDaXb3JEZmU1cTNTSVk…
10.Jquery Unica
https://drive.google.com/uc…
11. khóa c# cơ bản của edumail
https://drive.google.com/…/fol…/0Bx1m9Z1LzO9wdjJwZF9EMHcwSnc

loading...

Bài viết liên quan